Sóc advocada. Llicenciada en Dret per la Universitat Internacional de Catalunya (UIC) i diplomada en Estudis Avançat pel treball d’investigació ‘La llei compulsiva‘ defensat a la UIC el juliol de 2011 com a tesina. Seguint la investigació com a doctoranda. He participat del programa en ‘Lideratge i direcció d’organitzacions’ de l’IESE Business School.

Exerceixo l’advocacia en el meu despatx especialitzat en Dret Administratiu, Dret de família i Dret de l’empresa, amb 18 anys d’exercici professional i sòcia fundadora de Requena Bufet d’Advocats, SCPP i la consultora INTERPARTES, S.L, amb despatx professional a Barcelona i a Vilanova i la Geltrú.
El meu àmbit professional passa també per la universitat, on sóc professora associada i investigadora a la Facultat de Dret de la Universitat Internacional de Catalunya, a les àrees de Dret administratiu, Dret públic de Catalunya i ètica jurídica i filosofia del Dret.
He ocupat diverses responsabilitats en altres àmbits. He estat cap dels Serveis jurídics de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques; en l’àmbit institucional, he estat directora de l’Agència Catalana de la Cooperació i el Desenvolupament i del Departament d’Exteriors de la Generalitat de Catalunya; assessora a l’Institut Català de la Dona i del Departament de la Presidència; cap de recursos humans de la Direcció General d’Acció Cívica i  del departament de Benestar Social.

Podeu consultar el meu currículum complet a LinkedIn.

Sóc creativa, dinàmica, resolutiva, conciliadora, metòdica i m’agrada treballar en equip. Experta en gestió de projectes i en direcció d’equips humans. Capaç d’orientar per objectius i alta capacitat de comunicació. Sóc sociable i empàtica. M’agrada prendre decisions, executar-les i avaluar-les.

La meva vinculació amb l’àmbit de la dona m’ha portat sempre a treballar i defensar la igualtat d’oportunitats entre dones i homes. La meva constància i tenacitat per aconseguir una igualtat real de gènere em va portar a fundar InterPartes, una consultoria i assessoria, especialitzada en igualtat de gènere, on oferim assessorament i formació en igualtat d’oportunitats, i ajudem professionals, empreses i institucions a dissenyar i implementar plans, mesures, estratègies i projectes d’igualtat en matèria de gènere. La nostra experiència en el disseny i l’aplicació de plans d’igualtat ens ha situat com a referents en l’àmbit de la igualtat.

 • 2020: Programa en Lideratge i Direcció d’organitzacions. IESE Business School.
 • 2011-2020: Doctoranda. Actualment redactant la tesi doctoral que porta per títol “La norma jurídica compulsiva”. Defensa prevista: 4t Trimestre de 2020.
 • 2007-2011: Diplomada en Estudis Avançats pel treball d’investigació “La llei compulsiva” defensat a la Universitat Internacional de Catalunya el juliol de 2011 com a tesina. Seguint la investigació com a doctoranda.
 • 2001-2003: Llicenciatura de Dret. Universitat Internacional de Catalunya.
 • 2003-2020: Despatx propi. Advocada especialista en Dret Administratiu, Dret de família i Dret de l’empresa, amb 18 anys d’exercici professional de la professió i sòcia fundadora de Requena Bufet d’Advocats, SCPP i la consultora INTERPARTES, S.L, amb despatx professional a Barcelona i a Vilanova i la Geltrú. Incoporada a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona amb el núm. 30.103.
 • 2011-2020: Professora associada i investigadora a la Facultat de Dret de la Universitat Internacional de Catalunya a les àrees de Dret administratiu, Dret públic de Catalunya i ètica jurídica i filosofia del Dret.
 • 2012-2020: Advocada col·laboradora de la Diputació Provincial de Barcelona, segons encàrrecs dels ens locals de la província per a la resolució jurisdiccional i extrajudicial de conflictes.
 • 2011-2015: Vocal no judicial de la JUNTA ELECTORAL PROVINCIAL DE BARCELONA.
 • 2007-2010: Cap del Serveis jurídics de l’ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS I COMARQUES. Entitat municipalista de Catalunya amb 947 municipis associats. Experta en redacció d’escrits jurídics i assessorament als ens locals de Catalunya. Especialitzada en habitatge.
 • 2010-2011: Directora de l’Agència Catalana de la Cooperació i el Desenvolupament. Departament d’Exteriors de la GENERALITAT DE CATALUNYA. Responsable de més de 120 persones a oficines i a terreny a càrrec directe.
 • 2002-2004: JUNCEDA & MEDINA ADVOCATS. Advocada del departament de Dret Admninistratiu i Civil de la firma, amb seu a Barcelona i a Oviedo.
 • 2000-2001: INSTITUT CATALÀ DE LA DONA. ORGANISME AUTÒNOM DEPENENT DEL DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT
  Assessora del Conseller en Cap de la Generalitat de Catalunya en programes d’igualtat home-dona. Projectes dissenyats i desenvolupats: IV Pla d’igualtat del Govern de la Generalitat 2000-2004, Disseny de l’Àgora sobre Conciliació de la vida laboral i familiar. Projecte EQUAL relatiu al IV pilar comunitari de Conciliació de la vida laboral i familiar aprovat per la Comissió europea al setembre de 2001.
 • 1996-2000: DIRECCIÓ GENERAL D’ACCIÓ CÍVICA. DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.
  Cap de la Secció de Recursos Humans de la DGAC gestionant 530 treballadors adscrits a més de 200 equipaments distribuïts per tot el territori de Catalunya. Responsable de formació del personal i de les relacions laborals amb els respresentants dels treballadors de la mateixa Direcció General.
 • 1995-1996: ASFAC
  Associació Professional de Fabricants d’Alimentació Animal de Catalunya. Entitat adscrita al Foment del Treball Nacional. Responsable de l’oficina administrativa i comptable. Gestió de clients del sector. Preparació de reunions i jornades formatives de caràcter setmanal per a les empreses del sector. Assessorament sobre Directives comunitàries del sector ramader.
 • 1991-1995: AJUNTAMENT DE TERRASSA. Àrea de Presidència i Protocol. Directora d’un Grup Municipal de 9 regidors.
 • 1988-1991: INSTITUT CATALÀ DE SALUT. Tècnica de la Secció de prestacions ortopèdiques de la Regió 7 (Centre de Catalunya).
  EGARCASA. Promotora i constructora. Comptable a temps parcial.
  SERVEIS EMPRESARIALS AGRUPATS. Terrassa. Administrativa en despatx professional d’advocats i economistes.
 • Creativa.
 • Conciliadora.
 • Experta en gestió de projectes i en direcció d’equips humans.
 • Organització metòdica.
 • Orientació per objectius i alta capacitat de comunicació.
 • Molt dinàmica i resolutiva.
 • Sociable i empàtica.
 • Superació i alta capacitat de treball en entorns VUCA.
 • Acostumada a prendre i executar decisions i avaluar-les.
 • Membre Participant a la IV Conferència Mundial de l’ONU sobre la Dona i al Fòrum d’ONG paral.lel a la Conferència en representació del Consell Nacional de Dones de Catalunya, organisme consultiu de l’ECOSOC de l’ONU. Beijing 1995.
 • Representant del govern de la Generalitat al Fòrum Mundial de Dones contra la violència organitzat pel Centro Reina Sofía para el Estudio de la Violencia. València, novembre del 2000.
 • Participant al 1r i 2n Congrés Català del Voluntariat organitzat per l’INCAVOL de la Generalitat.
 • Coordinadora General de l’associació juvenil, DONA. JOVES PER A LA IGUALTAT, 1994-2000 amb més de 300 persones associades.
 • Ponent de la IV Universitat d’Estiu de la Dona amb la Ponència “Gènere i Generació”, 1996.
 • Organitzadora de les Jornades “Família, Ciutat i Europa”. Universitat de Barcelona, abril 1999.
 • Representant del Govern de la Generalitat de Catalunya al Seminari “Las Mujeres en el año 2000: hechos y aspiraciones” organitzat per Instituto de la Mujer del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Madrid, maig de 2000.
 • Curs sobre “la comptabilització del treball femení”, organitzat en el marc dels JULIOLS de la Universitat de Barcelona per les professores Cristina Carrasco (Economista) i Cristina Borderias (Historiadora). 2000.
 • Participant al curs sobre los Nuevos Retos de las Mujeres y la IV Conferencia Mundial, Beijing + 5: Igualdad entre géneros, desarrollo y Paz. Organitzat pel Departamento de la Mujer de la Diputación de Almería. Almería, 2000.
 • Ha col.laborat amb el Grup Parlamentari de CiU al Congrés de Diputats i al Parlament de Catalunya en diverses iniciatives legislatives relacionades amb la conciliació de la vida laboral i familiar i la igualtat d’oprtunitats en el treball.
 • Ha col.laborat amb la Fundació Ramon Trias Fargas, organitzant el seminari sobre el paper de la dona al País Basc, amb la participació de Mari Karmen Garmendia, Consellera de Cultura del Govern Basc (gener de 1999) i preparant un intercanvi amb 3 dones representants del Govern colombià especialistes en joventut, municipalisme i turisme (abril 1999).
 • Durant 2 anys 1999-2001 cotertuliana del programa radiofònic setmanal de Ràdio Espanya a Catalunya “el so de Catalunya” dirigit per Iolanda Marcos.
 • Presentació del llibre del Doctor José María Fuster-Fabra, “Responsabilidad civil derivada de actos de terrorismo”. Biblioteca Pública Arús. Barcelona, febrer de 2002.
 • 2012-2016 Presidenta de la sectorial d’Igualtat i Drets Civils de CONVERGÈNCIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA.

PUBLICACIONS RELLEVANTS:

 • Article per a la revista de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques. Títol “Els petits municipis o les unitats reals de vida”. Barcelona, setembre 2008.
 • Article jurídic per a la revista “Ayuntamiento XXI”, Ed. Grupo Difusión. Títol “Regulación Jurídica de las Televisiones Locales”. Análisis retrospectivo legislativo, Barcelona 2004.
 • Ponència “Gènere i generació”. Llibre de la IV Universitat d’Estiu de la Dona editat per Institut Català de la Dona. Biblioteca de Catalunya. 1.200 exemplars, ISBN: 84-393-4244-9, dipòsit legal: B-17643-97, 1996.
 • Revista “Debat Juvenil” del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya. Article: “DESPRÉS DE BEIJING”, 1995.
 • Se’ns prohibeix ser enquestats. El Periodico. 2014.
 • On sou dones joves?. El Periodico. 2015.
 • Les decisions inevitables del PDC. El Nacional. 2016.
 • Article pel Grup Sarx d’Investigacions científiques sobre el cos. “Cos real, cos virtual” Anàlisi jurídica del cos humà.

CONFERÈNCIES:

 • Conferencia a Encuentro Directivo. OBS Business School. ”Ética empresarial en el siglo XXI. Retos y oportunidades”. Moderadora: Dra. Casilda Güell. Decana de la OBS Business School.
 • Conferència davant la FOEG sobre el RDL 6/2019, d’1 de març de mesures urgents per a la igualtat d’oporunitats entre homes i dones en l’ocupació.
 • Conferència davant la Federació d’organitzacions empresarials de Girona (FOEG).. Les avantatges dels Plans d’Igualtat a les organitzacions. “La igualtat d’oportunitats en l’empresa i l’increment del compte de resultats”.
 • Compareixença davant la Comissió d’Afers Institucionals del Parlament de Catalunya, sobre la llei d’espectacles públics i activitats recreatives.
 • Ponent a la Comissió de la Dona del Parlament de Catalunya, per la Llei d’Igualtat de Gènere aprovada per unanimitat parlamentària.