LA DOCÈNCIA I PRÀCTICA DEL DRET DURANT MÉS DE 15 ANYS ENS ACREDITEN COM A ESPECIALISTES EN AQUESTES DISCIPLINES