FAMÍLIA I EMPRESA

Som experts en Dret de família i empresa des dels orígens del bufet.

 • Protocols familiars.
 • Protegim el patrimoni empresarial de les crisis familiars.
 • Mediació i conciliació en crisis familiars.
 • Convenis reguladors i plans de parentalitat.
 • Pensions d’aliments, compensatòria i indemnitzatòria.
 • Defensa jurídica dels drets de les dones.
 • Protecció integral contra la violència vers les dones.

DRET ADMINISTRATIU

Som especialistes en Dret administratiu general i sectorial (Dret del Medi Ambient i Urbanisme).

 • Reclamacions administratives prèvies.
 • Procediment sancionador.
 • Contractes del Sector Públic.
 • Responsabilitat Patrimonial de les administracions públiques.

DRET CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU

 • Protecció jurisdiccional de Drets Fonamentals.
 • Processos Contenciosos-Administratius Ordinaris i Abreujats.
 • Responsabilitat Comptable davant del Tribunal de Cuentas.